ÚvodPojištění firemKybernetická rizika

Kybernetická rizika

Stále více jsou do chodu firmy zapojovány počítače. Vznikají tím však také nová rizika, spolu s množícími se hackerskými útoky může nastat doba, kdy pojištění kybernetických rizik bude podobně důležité jako pojištění proti požáru.

Co vlastně s pojištěním kybernetických rizik můžete získat?  Nastupuje tam, kde nestačí pojištění odpovědnosti, a to ani pojištění profesní odpovědnosti IT firem, které nemá takový rozsah krytí.

Nebezpečí je ve ztrátě dat, ať už z notebooku nebo z cloudu, může jít o potíže s dostupností systémů, neoprávněné zásahy nebo přerušení služby. 

Důsledky pro společnost
 • ztráta zisku
 • ztráta důvěry
 • poškození dobrého jména
 • ztráta dat

Běžně pojišťovaná kybernetická rizika (cyber-insurance, cyber-risk) jsou:

Odpovědnost za data jiného (3. osoby) – osobní údaje a důvěrné informace, pojištění náhrady škody a právní zastoupení.

 • neoprávněné zpřístupnění či zveřejnění dat,
 • napadení dat počítačovým virem,
 • odcizení systémového přístupového kódu jiným než elektronickým způsobem,
 • odcizení zařízení, které obsahuje data.

Povinnosti vůči dozorovým orgánům – pojištění právních nákladů a poradenství, uložené pokuty a jiné sankce.

Pomoc při řešení IT dopadů – odborníci na kybernetická rizika, náklady na obnovení elektronických dat.

Pomoc při poškození dobrého jména – omezení dopadů na pověst v případě úniku, zneužití nebo ztráty dat.

 • společnosti
 • jednotlivce
 • náklady na oznámení ztráty nebo úniku dat (poškozeným osobám; příslušnému regulatornímu orgánu)

Zveřejnění obsahu – práva duševního vlastnictví, pojištění náhrady škody a právní zastoupení.

Vydírání počítačové sítě (požadavek na výkupné) – výhružky napadení sítě.

Výpadek sítě pojištěna je ztráta zisku zapříčiněná narušením bezpečnosti sítě nebo systému.

Zajímá Vás pojištění kybernetických rizik? Kontaktujte pojišťovací makléře v INSIA a získejte další informace.